Sirio Mester

master-sirio-ji-usa-2015-spiritual-meditation-retreat-3-driggs-idaho-137

Sirio mester napjaink egyik egyedülálló nyugati Surat Shabd Yoga, vagy más néven Sant Mat Mestere, aki Európában és világszerte tanítja és mutatja be ennek a spirituális útnak a gyakorlatát. Tudása nem csak elméleti, hiszen hosszú évtizedek személyes tapasztalata és gyakorlata áll a háta mögött, mely hitelessé és életszerűvé teszi munkásságát.

1952. május 12-én született Borgagne-ban, Olaszország legdélebbi, Puglia nevű tartományában. 10 éves koráig élt ezen a vidéken szüleivel és négy testvérével, mikor 1962-ben a család Milánóba költözött. 1979-ig élt Milánóban, majd Toszkánába, ahol megalapította a Sant Bani Ashram-ot.

Első, spontán spirituális ébredése 1972-ben, 19 éves korában történt, amelyet követően intenzív jóga és meditációs gyakorlásba kezdett, hogy igyekezzen megőrizni és fenntartani tudatosságának ezt a megemelkedett szintjét. Az őt ért élmények hatására a következő évben, 1973 tavaszán, Indiába utazott, hogy megkeresse a Mesterét, aki belső utazásában vezetője lehetne. A hosszan tartó szárazföldi utazást választva (az utazás közel 1 hónapot vett igénybe) jutott el Indiába Olaszországon, Görögországon, Törökországon, Iránon, Afganisztánon, Pakisztánon keresztül.

Indiába érkezését követően nem sokkal eljutott Sant Kirpal Singh-hez, akiben felismerte mesterét, és ekkor, 1973. április 25-én beavatást kapott, magától a Nagy Mestertől, a Surat Shabd Yoga gyakorlatába (a belső Fény és Hang megtapasztalása). Ez által olyan mérhetetlen tudatosságbeli és szellemi emelkedést tapasztalt meg, hogy az Indiából való hazatérése után a rákövetkező két évet teljes egészében a meditáció folyamatos gyakorlásának szentelte. Azaz két éven keresztül napi tevékenységét a folyamatos meditáció jelentette, teljes visszavonultságban.

Sirio mester egy vele készített interjúban így beszél a beavatásról: „Minden spirituális útnak, vagy ösvénynek megvan a maga sajátos beavatása, így természetesen a Surat Shabd Yoga-nak is. Az Ösvényen a beavatás azt jelenti, hogy beavatottnak lenni a felsőbbrendű misztériumába, ami nem más, mint saját személyes megtapasztalással rendelkezni a valóságról, és kapcsolatba kerülni, isteni összeköttetésre lépni az Isteni Fénnyel és a Szférák Zenéjével, vagy más néven a Csend Hangjával, Hangfolyammal, ami Isten cselekvő erejének két legfőbb megjelenési formája. Vagyis beavatáskor a beavatott személyes tapasztalatot él át, vagy kap meg a Mestererő által arról, mit jelent kapcsolatba kerülni az Isteni Fénnyel és Hangfolyammal. Ez egy nagyon erőteljes élmény, mert az egyén valami spirituálist él át, valami olyat, ami a fizikai tudatosság és a gondolkodási folyamat felett van, valami olyat, ami nem fizikai, nem mentális, valamit, ami tiszta tudatosság. A Surat a figyelmünk, a tudatosságunk; a Shabd az Isteni Fény és Hangfolyam; a Yoga pedig a kettő egyesülését jelenti. Amikor tehát a Tudatosság és az Isteni Fény és Hangfolyam teljes mértékben összeolvad, egyesül egymással, akkor beszélünk Surat Shabd Yogáról.

Amikor én kaptam a beavatásomat, ami 1973. április 25-én történt, valami hihetetlenül erőteljest tapasztaltam meg, olyan szintű kapcsolatba kerültem az isteni kifejező erővel, ami alapjaiban változtatta meg az egész életemet. Onnantól kezdve más emberré váltam, az életem radikálisan megváltozott.

Amikor beavatást kaptam, a Mesterem azt mondta a beavatás után nekünk, hogy mindannyiunknak legalább napi két óra meditációt kellene végeznie. Akkor azt gondoltam, én annál sokkal többet szeretnék: egész álló nap csak meditálnék. Ha hiszitek, ha nem, pontosan ezt tettem két éven keresztül a beavatásom után. Körülbelül 10 nappal a beavatásom után a Mesterem azt mondta nekem, térjek vissza Olaszországba, végezzem a gyakorlatokat, és igyekezzek ne elpazarolni az időmet. Vagyis hazatértem, és egész egyszerűen bezárkóztam a szobámba, egész álló nap csak meditáltam. Hihetetlen megtapasztalásokat éltem meg abban az időszakban, ami, ahogy mondtam, két éven keresztül, megszakítás nélkül tartott.”

Kirpal Singh volt tehát az első Mestere, akivel 1973-ban találkozott, és akitől akkor beavatást is kapott. Két alkalommal találkozhatott vele, 1973-ban és 1974-ben, és mindkét alkalom hihetetlenül felemelő és kiteljesítő volt számára. Sirio mester így beszél arról az időszakról, mikor Mestere elhagyta ezt a világot, és ami az után következett: „Ő 1974-ben elhagyta ezt a világot. Abban az időben én még nagyon fiatal voltam, és szükségét éreztem, hogy egy élő mestert kövessek, mert meg kellett tanulnom, hogyan kell ezt a spirituális munkát végezni. Képzésre volt szükségem. Nagyon magas spirituális szinten voltam, de fiatal ember lévén, a valódi „emberré válás” folyamata még hátra volt. Ezt a második mesteremmel éltem meg, aki szintén Kirpal Singh egy tanítványa volt. A neve Ajaib Singh, és egy nagyon szent ember volt, aki a Tar sivatagában élt Rajashtan-ban. Vele 20 éven keresztül tartó spirituális kapcsolatom volt. Ő 1977-ben kinevezett európai képviselőjévé, amikor én még csak 25 éves voltam, és megbízott, hogy a nevében beavatásokat adjak. Azóta adok folyamatosan beavatásokat ebbe a jóga tradícióba.

Az első jelét annak, hogy később Mesterré válok, hogy ez szerepel a sorsomban, már akkor megkaptam, amikor legelső alkalommal együtt meditáltam a Mesteremmel 1973-ban, vagyis még a beavatásom előtt, Indiában. Ez volt tehát a kezdete ennek a folyamatnak. A későbbi évek során aztán oly sok módon, és oly sok aspektusból megmutatkozott ez az isteni akarat, hogy ez a végzetem, még ha nem is akarnám, vagy ellenállnék: ez a sorsom. Ami meg van írva a sorsunkban, vagyis, ami Isten akaratában áll, akár akarjuk, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem, be fog következni.

2001-ben nagyon erős késztetést és belső utasítást éreztem, hogy egy három hónapon át tartó folyamatos meditációt végezzék. Így engedelmeskedve ennek a belső késztetésnek, megfogadtam, hogy napi legalább 14-15 óra meditációt fogok végezni. Így 2001. júliustól szeptemberig nem tettem mást, mint ennyit meditáltam. Hihetetlen tudatossági felemelkedésen mentem keresztül. Rengeteg belső megtapasztalásom volt, ami azt mutatta sokkal erősebben, mint valaha, hogy ez az, amit tennem kell. Így, azóta végzem ezt a spirituális munkát a Mesterem akaratából.

1977-ben, amikor először találkoztam Ajaib Singh-gel, elmondtam neki a szándékomat, hogy szeretnék egy darab földet vásárolni, és ott egy ashram-ot alapítani. Ő ennek nagyon örült, és azt mondta, ez nagyon jó szolgálat lesz a lelkem számára. Így a következő évben, amikor pénzhez jutottam, abból megvásároltam egy 17 hektáros földet, egy elhagyott, felújításra szoruló házzal Toszkánában. Abban az időben Milánóban éltem és az azt követő évben, 1979-ben odaköltöztem, megalapítva a Sant Bani Ashram-ot Ribollában, és azóta itt élek.”

Azóta, vagyis 1979 óta Sirio mester folyamatosan tart ezen a gyönyörű helyen spirituális elvonulásokat; sőt maga Ajaib Singh is háromszor vezetett itt több száz fős részvétellel programot (1980-ban, 1984-ben és 1989-ben). De nem csak az ashramban vannak rendszeresen intenzív spirituális elvonulások Sirio mesterrel; tanítványai világszerte szerveznek neki programokat. A Mester Magyarországra is rendszeresen ellátogat, sőt több alkalommal megfordult már Erdélyben, Marosvásárhelyen is, magyar tanítványai meghívására.

Magyarországon működik a Mesternek egy csoportja, akik rendszeresen találkoznak, hogy közösen meditáljanak és végezzék ennek a spirituális útnak a gyakorlatát. Aki úgy gondolja, hogy szeretne közelebbről megismerkedni a Mester Tanításaival, vagy szeretne bekapcsolódni a gyakorlásba, szabadon megteheti.

A Mester valamennyi programja teljesen ingyenes, a Mester maga soha nem fogad el és soha nem kap egyetlen fillért sem spirituális munkájáért.