Sant Mat – A szentek útja

tumblr_mqcg6f285g1qf6tuko1_400A Sant Mat filozófiai bázisát a szufi (iszlám) és hindu tradíciók legjavából merítette: legfőképpen a Szent hagyományát, mely a már magában foglalt módszereket tovább fejlesztette a Sant Mat-ban. A szufik - iszlám misztikusok - tradíciója, akik - alapvetően - egy Istenben hisznek (monoteista) és az Emberi Pólus, aki Isten szócsöve a földön és az Általa választott eszköz, hogy közvetítse a spirituális Fényt a lelkek számára akik akarják és készen állnak a misztikus egységre.

Nyilvánvalóan a szufizmus több más szabályrendszerből is áll, de az imént felsoroltak a főbb koncepciók, melyeket a Sant Mat átvett. A hinduizmusból a karma tantételét (a cselekvés és reakció, az ok es okozat törvényét) , valamint a reinkarnáció következetes tanát fogadta be, más néven Samsara, "Élet kereke", melyben a lelkek folyamatos és végtelen újjászületésre vannak kényszerülve. Azon erő, mely a lelkeket folyamatos körforgásra kényszeríti a születés es halál között, az a vágy, mely szüntelenül megújul és önmagát táplálja. Bárminemű földi vágy, mely a tudatosságunkban dominál a fizikai testünk halála pillanatában arra kényszerít minket, hogy újjászülessünk ezen a földön és vágyaink gyümölcsét learassuk. Ez arra kényszeríti a lelket, hogy megszülessen és meghaljon, majd újraszülessen mindaddig, míg meg nem szabadul az összes földi vágytól, és csak a folyamatos újjászületésből való megszabadulásra, miközben csak az Istenben való egyesülésre vágyódik.

Amikor megértjük, hogy a földi és átmeneti dolgok nem hozhatnak valódi boldogságot, illetve ezek igen gyakran valójában a megújuló szenvedéseink okai, és elkezdünk a szabadság iránt áhítozni, ahogyan a fuldokló ember a levegőt akarja, akkor az Élet - aki valójában a legnagyobb Mester - a megmentésünkre siet, a belső fejlődésünket elősegítő helyzetek megteremtésével. Az ember képtelen lenne saját akaratából és erejéből minden egyes anyagi tárgytól, minden egyes érzéki öröktől, minden kötődéstől elterelni a gondolatait és teljes mértékben az Örökkévaló Igazságra összpontosítani, mely összességében felfoghatatlan. Segítségre, egy megmentőre van szüksége, egy olyan elő személy példájára, aki teljes mértékben megvalósította ezt az Igazságot, ezt a tudatossági állapotot. Ez a személy a Láthatatlan Hatalom által került kiválasztásra, hogy emberi alakot öltve az Ő szócsöve, az Ő "mennyei termékének" képviselő ügynöke legyen. Ez az Isten által kiválasztott emberi pólus világítótoronyként szolgálja a sötétben tapogatózó emberiséget.

Minden korban, bármely adott történelmi pillanatban mindig volt a földön egy vagy több hiteles Mester, aki képessé vált(ak) az Örök Igazság megvalósítására és megvilágosító szerep betöltésére. Nem igaz, hogy a Szentek, Próféták, Messiások, Avatátok és Satguruk a világ színpadán csak bizonyos időkben jelentek meg és más időkben nincsenek jelen! Az emberek szükségletei mindig azonosak, az Anyatermészet mindig gondoskodott gyermekeiről, így mindig van étel az éhezőnek, víz a szomjazónak. Továbbá vannak lelkek, akik tántoríthatatlanul meg akarják fejteni az élet rejtélyét, akik ellenállhatatlan vágyat éreznek, hogy visszatérhessenek Forrásukhoz.